Wznowienie nauczania stacjonarnego

Wznowienie nauczania stacjonarnego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu informuję, że z dniem 18.01.2020 r. przywraca się prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów klasy II Technikum Elektronicznego, klas III Technikum, oraz klas III Branżowej Szkoły I stopnia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu informuję, że z dniem 18.01.2020 r. przywraca się prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów klasy II Technikum Elektronicznego, klas III Technikum, oraz klas III Branżowej Szkoły I stopnia.

 

Wojciech Kęsicki

dyr. CKZ Sierpc

Więcej…

Admin