Usługi

Centrum jest wielofunkcyjnym ośrodkiem szkoleniowym, w którym występuje kształcenie zawodowe na różnych poziomach i o różnych cyklach kształcenia w systemie znoszącym wszelkie bariery dostępu do oświaty.
Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych.

Świadczymy Uslugi z zakresu

  • Przeglądów rejestracyjnych pojazdów
  • Naprawy pojazdów
  • Spawalnictwa
  • Ślusarstwa
  • Stolarstwa
  • Budownictwa
  • Obróbki skrawaniem