Powrót kształcenia zdalnego

Powrót kształcenia zdalnego

Kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Od 24.10.2020
r. do 08.11.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i nauki z dnia 23 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie  w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, informuje, że zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informuję, że  na stronie internetowej CKZ (www.ckpsierpc.pl) od 26.10.2020 r. będą umieszczone materiały umożliwiające realizację podstawy programowej wraz z zamieszczoną instrukcją korzystania i pobierania materiałów edukacyjnych ze strony oraz plany przejść przez poszczególne pracownie wraz z wykazem tygodni i datami.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do rodziców uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, aby uczniowie wykorzystywali  umieszczone na stronie internetowej placówki opracowane materiały do indywidualnej nauki a także o  kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w celu konsultacji oraz wyjaśnieniu kwestii stwarzających problemy.

(W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 

Tel: (24) 275 81 09

kom. 662 072 835,

e-mail ckps@pro.onet.pl 

Więcej…

Admin