Administracja i Personel Szkoły

Podniesienie poziomu szkolenia praktycznego, doskonalenie kadry nauczycielskiej, dokształcanie i przekwalifikowanie są tymi czynnikami które znacząco zmieniają poziom praktycznego przygotowania absolwentów szkoły zawodowej, czy też przeszkolonego pracownika na rynku pracy przyczyniając się do szybkiego i dynamicznego rozwoju naszego regionu. 

Dzisiaj w Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym wysoko wyspecjalizowana  kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracyjni.

Rada Pedagogiczna jest świadoma wielkiej odpowiedzialności i zadań jakie stawia przed nią szkolnictwo zawodowe, zmieniające się technologie, ciągły postęp. Dlatego też nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, seminariach i studiach podyplomowych.

 • mgr Wojciech Kęsicki Dyrektor / Nauczyciel Dyplomowany
 • mgr Grzegorz Brzeziński Nauczyciel Dyplomowany
 • Andrzej DomagalskiNauczyciel Mianowany
 • mgr Marek Gąsiorowski Nauczyciel Dyplomowany
 • mgr Leszek Krajewski Nauczyciel Dyplomowany
 • mgr Stanisław Kosiorek Nauczyciel Dyplomowany
 • Michał Kuberski Nauczyciel Dyplomowany
 • mgr Krzysztof Malicki Nauczyciel Dyplomowany
 • mgr Wiesław Marzec Nauczyciel Mianowany
 • Józef Skoczyński Nauczyciel Dyplomowany
 • Marek Sobiecki Nauczyciel Dyplomowany
 • mgr Tomasz Sobociński  Nauczyciel Dyplomowany
 • mgr inż. Jarosław Woźniakowski Nauczyciel Dyplomowany 
 • mgr inż. Jolanta Zdziarska Nauczyciel Dyplomowany
 • mgr Agata Gąsiorowska
 • Lidia Jankowska
 • Marek Mazurowski