Możliwość wznowienia kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Możliwość wznowienia kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, informuje o możliwości wznowieniu zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie „ślusarz” – kwalifikacja MG20. – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, po uprzednim wyrażeniu zgody przez uczestników kursu. 

W związku z powyższym bardzo proszę uczestników wyżej wymienionego kursu o zgłoszenie się na zajęcia w dniu 16.05.2020 r. w celu wznowienia zajęć oraz ustalenia sposobu realizacji zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanego ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Jednocześnie, zgłoszenie się na zajęcia będzie wyrażeniem zgody na udział w prowadzonych zajęciach praktycznych.

Wojciech Kęsicki
CKZ Sierpc

Więcej…

Admin