Kursy Kwalifikacyjne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Zgodnie z wprowadzoną reformą szkolnictwa zawodowego, od 1 września 2012 ukończenie kursu pozwala na zdobycie zawodu dla osób nie posiadających wykształcenia zawodowego oraz osób chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Więcej informacji na temat Kursów można uzyskać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu ul. Armii Krajowej 10 pod numerem telefonu 24 275-81-09 wgodzinach 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej CKP oraz na stronach Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (www.koweziu.edu.pl)

Przeprowadzane Kursy Kwalifikacyjne

 • Operator obrabiarek skrawiających
  - Kwalifikacja K1 (M19 uzytkowanie obrabiarek skrawających)
 • Monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  - Kwalifikacja K1 (B5 montaż systemów suchej zabudowy)
  - Kwalifikacja K2 (B6 wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich)
  - Kwalifikacja K3 (B7 wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych)
 • mechanik pojazdów samochodowych
  - Kwalifikacja K1 (M18 diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów samochodowych)
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń
  - Kwalifikacja K1 ( M17 montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
 • Ślusarz
  - Kwalifikacja K1 (M20 wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)
 • ... oraz innych zawodów w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy i nie tylko.

Terminy zjazdów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w następujących kwalifikacjach:

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych będą odbywać się w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie odbytym przed komisją powołaną przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Warszawie.