Kursy i Rekrutacja

Centrum wyposaża ucznia/słuchacza w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje zawodowe i społeczne, wdraża poszanowanie praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, wartości humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości. Kształtuje umiejętności ciągłego samokształcenia i całożyciowej mobilności edukacyjno-zawodowej zwiększające szanse na aktywność na rynku pracy.

Przeprowadzane Kursy

 • Spawalniczy
 • Obsługi Komputerów
 • Obsługi Internetu
 • Kas Fiskalnych
 • Pedagogiczne
 • Małej Przedsiębiorczości
 • Mechaniki Pojazdowej
 • Uprawnień Diagnostycznych
 • Kierowcy Wózków Jezdniowych z Napędem

Dlaczego My?

Możemy z dumą powiedzieć że Centrum Kształcenia Zawodowego ma nie bagatelne znaczenie, mogącym całkowicie zmienić obraz szkolenia praktycznego i przygotowania zawodowego widziany z pozycji zakładów pracy, firm, czy też indywidualnych pracodawców.

Dlaczego Warto?

W naszej placówce młodzież nie tylko ma możliwości uczenia się praktycznej nauki zawodu ale także zdobywania dodatkowych kwalifikacji które po zakończeniu szkoły pozwolą odnaleźć się na rynku pracy. Są to kursy spawacza, operatorów kierowców wózków widłowych, oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których ukończenie daje dodatkowy zawód.

Proces Rekrutacji

Prowadzimy nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących kwalifikacjach;

 1. Kwalifikacja B.07 – wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 2. Kwalifikacja M.24 – naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

W ramach kursów, kursanci otrzymują uprawnienia, w przypadku kwalifikacji B.07 – operatora, kierowcę wózków widłowych, natomiast w kwalifikacji M.24 – uprawnienia spawacza w metodzie MAG 135. Zakończenie naboru oraz składanie dokumentów na KKZ do 17 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie nie przerwanie prowadzimy nabór na:

 1. Kursy spawacza we wszystkich metodach (uprawnienia podstawowe i ponadpodstawowe)
 2. Kierowcę – operatora wózków widłowych
 3. Inne kursy w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy.