Kształcenie zdalne

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu informuje:

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie placówki zostaje czasowo ograniczone.

W przypadku pojawienia się nowych informacji będą one zamieszczone na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Dotyczy:

  1. Kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  2. Kurs spawacza
  3. Kurs kierowca operatorów wózków widłowych
  4. Inne kursy organizowane przez CKZ