Aktualności

Informacja dla uczniów

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze…

Wznowienie nauczania stacjonarnego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Powrót kształcenia zdalnego

Kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Od 24.10.2020r. do 08.11.2020 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra…